Her ses Mary Poppins og Bert samt børnene Jane Banks: Mathilde B. Kaysen og Michael Banks: Carl Philip Levin.