Peter Goll, ekstern kommunikationsekspert, som hjælper Landbrug & Fødevarer med en stor imagekampagne over for egne medlemmer og det omgivende samfund.