Demonstranter samledes på Congo Square og marcherede til City Hall, utilfredse over myndighedernes langsommelighed i forhold til at genopbygge byen og genhuse de mange evakuerede fra katastrofen.