Også på Amalienborg gik flaget på halv den 9. april 2009.