Lars Uhrenfeldt Nielsen er cornetist i livgardens musikkorps.