Mens Connie Hedegaard var vært ved den anden af to Pre-COP15- pressekonferencer på Planetariet i København blev der demonstreret udenfor.