Blog /

Skybrudssikringen: Drone- og videooptagelser på Kastellet.

Engang i marts måned fik jeg et opkald fra en bygherrerådgiver.

Han spurgte om jeg kunne lave en dronefilm for ham?

Det mente jeg godt, at jeg kunne og om jeg ville komme til møde nede på Kastellet, hvor han var involveret i et, skulle det vise sig, større anlægsarbejde.

Man var i færd med, og er det stadig, projektet afsluttes ikke før om et år, at skybrudssikre Kastellet på Østerbro i København.

Man havde oplevet voldsomme oversvømmelser ved de to store skybrud over hovedstaden i 2011 og 2014, der havde resulteret i store ødelæggelser af bygningerne og voldanlægget.

Derfor havde man besluttet, at lave en skybrudssikring af Kastellet og det ville man gerne have undertegnede til, at dokumentere.

Det skulle vise sig, at blive noget mere omfangsrigt end først antaget.

Droneoptagelser førte til videooptagelser, interviews, animationer (som jeg dog ikke lavede) og redigering af en godt 9 minutter lang video.

Bygherrerådgiveren havde udarbejdet drejebogen for filmen og vidste hvad han ville have filmet.

Han fremlagde drejebogen og sammen fik vi undervejs rettet projektet til og efter en del tilretninger og frem og tilbage ved klippebordet, blev det endelige projekt præsenteret ved en reception den 21. august.

Comments are closed.

onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'kontakt', 'email', 'kontaktformular',, false]);"